TRANVU LÀ MỘT PHẦN CỦA VNTRADELINK

Cafe 3D - TP. Vinh

Nằm trên đường Nguyễn Sỹ Sách - Tại số 28 thuộc thành phố Vinh, với tên gọi "Avatar".

Sử dụng hệ thống 3D phân cực tròn (02 máy chiếu)

Số ghế: 60

Màn chiếu: 200''

Chu đáo trong từng sản phẩm

  Cung cấp các giải pháp chuyên nghiệp

Mạng Xã Hội

circle, color, facebook icon Face Book

circle, color, youtube icon Youtube

circle, color, google icon Google +

Facebook